onsdag 1 juli 2009

Munkmarknad Ystad o Smyge

7/7 kl 10 - 22 Ystad Munkmarknad på Hamngatan
13/7 - 19/7 kl 10 - 18 Smygehuk Köpmansmagasinet
27/7 - 02/8 kl 10 - 18 Smygehuk Köpmansmagasinet